INFOCENTRUM a PEDAGOGICKÉ STŘEDISKO ZNOJMO 

Rudoleckého 25 - 2. patro    www.ic1.cz/znojmo 

 

KONCEPCE INFOCENTRA

 

 

Infocentrum a Pedagogické středisko Znojmo, Rudoleckého 25 - 2. patro (dále jen Infocentrum) je informačním, datovým, metodickým a servisním centrem poskytujícím zejména služby v oblasti školství, účetnictví a informačních technologií. Zajišťuje rovněž informační servis vzdělávací, pobytové a prezentační akce pro ostatní organizace i širší veřejnost.

Infocentrum poskytuje prostory, vybavení a servis organizacím a osobám, kteří se ztotožňují s koncepcí Správy Infocentra. Správa Infocentra je pracoviště, které na základě smluv s ostatními uživateli zajišťuje provoz Infocentra. Fungování Infocentra po stránce smluvní zajišťuje SIS Znojmo, s.r.o. Správu Infocentra koordinuje organizační výbor Asociace pro podporu sportu, kultury a vzdělávání a prezident Asociace je zároveň výkonným ředitelem Infocentra.

Základem koncepce Infocentra je jednotný informační servis všem pracovníkům a organizacím užívajícím prostory a služby Infocentra. K tomuto účelu provozuje Správa Infocentra informační systémem "ORGMAN" s vlastním internetovým portálem. Návštěvníci i ostatní zájemci tak najdou základní informace o kontaktech a službách na jednom místě, bez ohledu na to, jaká osoba nebo organizace tyto služby právě poskytuje. Všichni smluvní uživatelé mají vyčleněn srovnatelný prostor pro svou prezentaci a umístěná předmětů ve společně užívaných prostorách. Pro usnadnění vzájemné komunikace má každý smluvní uživatel přidělenu telefonní linku a mailovou adresu uvedenou v Podrobných kontaktech.

Činnosti jednotlivých pracovišť se doplňují. I když smluvní uživatelé Infocentra nejsou zaměstnanci jediné organizace, jednotlivá pracoviště Infocentra se smluvně zavázala využívat pro zabezpečení úkolů přednostně volné kapacity ostatních smluvních uživatelů Infocentra. Žádné pracoviště, které užívá prostory Infocentra dle platných smluv (pokud není ve výpovědi), nenabízí bez souhlasu Správy Infocentra stejné služby.

Středisko je nekuřácké pracoviště. V prostorách Střediska (tedy v 2. patře budovy Rudoleckého 25) se nekouří ani na chodbách, ani na WC.

Povinnosti smluvních uživatelů a návštěvníků Infocentra upravuje Provozní řád, který vydává Správa Infocentra. Provozní řád m.j. stanoví, kdo a za jakých podmínek je oprávněn vstupovat a vpouštět návštěvníky do prostor Infocentra. Přístup do některých prostor (učebny, WC) tak mohou na přechodnou dobu získat i vybraní návštěvníci (např. účastníci kurzů nebo externí pracovníci) pouze od uživatelů  Infocentra evidovaných v Kontakech. Všechny dveře do společných prostor mimo hlavních vchodů pro veřejnost jsou jištěny před vstupem nepovolaných osob kódovými zámky. To usnadňuje pohyb pracovníků a návštěvníků Střediska i užívání společných prostor a techniky bez neustálého zamykání, nošení klíčů nebo čipových karet.

 

 

Ve Znojmě 2.1.2017

PaedDr. Jiří Pokorný, ředitel Infocentra

 

 Responzivní web přístupný pro mobilní telefony a zrakově postižené dle vyhl. č. 64/2008 Sb.  ©